top of page

תארו את עצמכם ב20 מילים.

כתבו מכתב לאהובים שלכם.

צרו נאום בן שלוש דקות.

הכינו הרצאה למאות אנשים.

אם כל המשימות הללו נראות לכם בלתי אפשריות, כנראה שאתם יותר אנשי מעשים מאנשי מילים.

זה בסדר גמור. זה אפילו נפלא. עשו מה שאתם הכי טובים בו והשאר יגיע...

מה בסל?

  • ניסוח נאומים

  • סיוע בכתיבת הרצאות

  • מכתבים 

  • ברכות

  • בלוגים

  • סיפורי חיים (לספרי פרישה ומתנה)

  • ושלא נדע - גם הספדים

כתיבה

אישית

"מכתב הוא כמו נשיקה: האחרון הוא תמיד המשובח מכולם" גוסטב פלובר

עותק של תמונה לכתיבה אישית .jpg
bottom of page